sergey-zolkin-_UeY8aTI6d0-unsplash-3
Kvants rekrutteringsmetode

Kvants rekrutteringsmetode karakteriseres av en prosjektbasert tilnærming til talentrekruttering, samt investering i våre konsulenters profesjonelle ekspertise. Gjennom en strukturert og evidensbasert metode, kombinert med forretningsteft, kan vi mer effektivt og korrekt vurdere kandidater på relevante parametere. Vår metode er designet for å redusere risikoen for feilansettelser, ansettelsestid og kostnader, samtidig som at vi øker sjansen for at alle parter involvert opplever et utfall av høy kvalitet.

Våre in-house-utviklede prosesser og verktøy er skreddersydd for å forenkle og effektivisere kvalifiserte beslutninger når det gjelder talentrekruttering. En ny ansettelse er tett forbundet med arbeidsgivers forretningsstrategi og teamets prioriteringer, og våre konsulenter utfordrer og leder deg gjennom hvert steg av ansettelsesprosessen for å forsikre at relevant informasjon og rådgivning tilbys.

 

KVANT-prosessen

01. 
Jobbanalyse
Jobbanalysen er fundamentet for beslutningene som tas rundt søk, kommunikasjon med og vurdering av potensielle kandidater.
02. 
Sourcing
Våre konsulenter gjennomfører en effektiv og målrettet søkeprosess etter talenter gjennom vårt nettverk, Kvant Community og offentlige platformer.
03. 
Screening-Intervju
Gjennom screening bygger vi hypoteser om kandidatenes kompetanse for å tilrettelegge for en sømløs overgang til første intervjurunde.
04. 
Meet and Greet
Vi fasiliterer første møte med relevante kandidater for å validere hypotesene om deres kompetanse og skape best mulig vurderingsgrunnlag før andre intervjurunde.
05. 
Assessment-intervju
Vi vurderer kandidatenes potensiale gjennom sertifiserte personlighetstester og caseoppgaver, og forsikrer engasjement og motivasjon blant de relevante kandidatene.
06. 
Referansesjekk og tilbud
Avslutningsvis gjennomfører vi en grundig referansesjekk for å få validert informasjonen vi samlet inn om kandidaten gjennom prosessen.
07. 
Sluttrapport
I siste fase oppsummerer vi alle nøkkelpunkter og annen relevant informasjon fra prosessen for videre onboarding.
metode
Hvordan velger vi rett kandidat?

Våre prosesser karakteriseres av predefinerte steg som utføres i tråd med prosjektplan. Samtidig har man en smidig og fleksibel tilnærming til prosessen i sin helhet. Prosessen bør være transparent og forutsigbar med jobbanalysen som et fundament for beslutninger relatert til både søk, kommunikasjon med og vurdering av potensielle kandidater, og konsulentene våre legger innsats i å forstå selskapet og rollen som skal fylles. Gjennom effektivt og målrettet søk og screening bygger vi hypoteser om kandidatenes kompetanse som tilrettelegger for en sømløs overgang til første intervjurunde, der vi validerer de etablerte antakelsene. Etter å forsikre engasjement og motivasjon hos de aktuelle kandidatene vurderer vi deres potensiale gjennom sertifiserte psykologiske tester og caseoppgaver skreddersydde for det respektive oppdraget. Avslutningsvis gjør vi en nøye referansesjekk for å bekrefte at informasjonen vi har samlet kan underbygges, samt for å kunne rådgi dere i onboardingen som følger.

uwe-hensel-44Uz2J7z9Rg-unsplash-3
prosess

Hva måler vi?

Group 501
Ferdigheter
Group 424
Motivasjon
bulb-7
Kognitive evner
Group 499
Personlighet
Jeg opplevde rekrutteringsprosessen som svært ryddig og profesjonell, samtidig som jeg syntes at Kvant var god på å spille både meg og Coop gode. Jeg likte meget godt hvor nøye rekrutterer var på å sette agendaen og informere om videre fremdrift i prosessen.
Sivert H. Sommerstad, Financial Controller hos Coop
Sivert Sommerstad

Bli en del av vårt talentsamfunn som et springbrett til ditt neste store karrieresteg! Vi spesialiserer oss i å hjelpe talenter innen konsulentvirksomhet, strategi og finans, og tilbyr en anonym arena der man kan vise frem sine ferdigheter, erfaringer og ambisjoner. La oss hjelpe deg med å oppnå dine karriereambisjoner.

kvant community