sergey-zolkin-_UeY8aTI6d0-unsplash-1
Kvants rekrutteringsmetode

Kvants rekrutteringsmetode karakteriseres av en prosjektbasert tilnærming til talentrekruttering, samt investering i våre konsulenters profesjonelle ekspertise. Gjennom en strukturert og evidensbasert metode, kombinert med forretningsteft, kan vi mer effektivt og korrekt vurdere kandidater på relevante parametere. Vår metode er designet for å redusere risikoen for feilansettelser, ansettelsestid og kostnader for våre klienter, samtidig som at vi øker sjansen for at de opplever et utfall av høy kvalitet.

Våre in-house-utviklede prosesser og verktøy er skreddersydd for å forenkle og effektivisere kvalifiserte beslutninger når det gjelder talentrekruttering. En ny ansettelse er tett forbundet til din forretningsstrategi og ditt teams prioriteringer, og våre konsulenter utfordrer og leder deg gjennom hvert steg av ansettelsesprosessen for å forsikre at relevant informasjon og rådgivning tilbys.

 

prosess

KVANT-prosessen

01. 
Jobbanalyse
Jobbanalysen er fundamentet for beslutningene som tas rundt søk, kommunikasjon med og vurdering av potensielle kandidater.
02. 
Sourcing
Våre konsulenter gjennomfører en effektiv og målrettet søkeprosess etter talenter gjennom vårt nettverk, Kvant Community og offentlige platformer.
03. 
Screening-Intervju
Gjennom screening bygger vi hypoteser om kandidatenes kompetanse for å tilrettelegge for en sømløs overgang til første intervjurunde.
04. 
Meet and Greet
Vi fasiliterer første møte med relevante kandidater for å validere hypotesene om deres kompetanse og skape best mulig vurderingsgrunnlag før andre intervjurunde.
05. 
Assessment-intervju
Vi vurderer kandidatenes potensiale gjennom sertifiserte personlighetstester og caseoppgaver, og forsikrer engasjement og motivasjon blant de relevante kandidatene.
06. 
Referansesjekk og tilbud
Avslutningsvis gjennomfører vi en grundig referansesjekk for å få validert informasjonen vi samlet inn om kandidaten gjennom prosessen.
07. 
Sluttrapport
I siste fase oppsummerer vi alle nøkkelpunkter og annen relevant informasjon fra prosessen for videre onboarding.
hvordan vi finner rett talent
Kvant-prosessen

Våre prosesser karakteriseres av predefinerte steg som utføres i tråd med prosjektplan. Samtidig har man en smidig og fleksibel tilnærming til prosessen i sin helhet. Prosessen bør være transparent og forutsigbar med jobbanalysen som et fundament for beslutninger relatert til både søk, kommunikasjon med og vurdering av potensielle kandidater, og konsulentene våre legger innsats i å forstå selskapet og rollen som skal fylles. Gjennom effektivt og målrettet søk og screening bygger vi hypoteser om kandidatenes kompetanse som tilrettelegger for en sømløs overgang til første intervjurunde, der vi validerer de etablerte antakelsene. Etter å forsikre engasjement og motivasjon hos de aktuelle kandidatene vurderer vi deres potensiale gjennom sertifiserte psykologiske tester og caseoppgaver skreddersydde for det respektive oppdraget. Avslutningsvis gjør vi en nøye referansesjekk for å bekrefte at informasjonen vi har samlet kan underbygges, samt for å kunne rådgi dere i onboardingen som følger.

uwe-hensel-44Uz2J7z9Rg-unsplash-1

Hva måler vi?

Group 501
Ferdigheter
Group 424
Motivasjon
bulb-7
Kognitive evner
Group 499
Personlighet
Med 3000 ansatte og mange utskiftninger hvert år er rekruttering noe av de viktigste vi lykkes med i Møller Bil. Kvant er en svært profesjonell partner som hjelper oss å lykkes med dette. De utfordrer oss og legger samtidig til rette for en profesjonell og smidig prosess. Kandidatene blir også godt ivaretatt underveis i prosessen.
Eirik Haug, CFO i Møller Bil
Rune S. Pedersen, VP Culture & OD i Wilhelmsen Ships Service, Marine Products Division
Eirik Haug