Oppdragsgiver

Stilling

Kontaktperson

Zaptec

Finance Manager

Øivind Persen

oivind@kvant.co

+ 47 47374423

 

Vil du utvikle økonomifunksjonen i et verdensledende teknologiselskap i vekst?

Markedet for elbiler er i kraftig vekst og med det følger et sterkt økende behov for smarte ladeløsninger. Zaptec er et norsk verdensledende selskap på denne typen løsninger, og har med sine egenutviklede produkter tatt solide markedsandeler både i norge og utlandet. I forbindelse med selskapets vekst og utvikling har også kompleksiteten i selskapet økt, og økonomifunksjonen står overfor en spennende utvikling for å besørge at styringsmodell, prosesser og rapportering gjenspeiler den øvrige organisasjonen. Selskapet skal også noteres på Merkur market på Oslo Børs i nær fremtid, hvilket medfører ytterligere krav til rapportering mot markedet og eiere. For å møte den økte kompleksiteten ser selskapets CFO nå etter en ny medarbeider som vil spille en sentral rolle i selskapets reise videre og være involvert i store deler av økonomifunksjonen. 

 

Per i dag er CFO eneste ansatte innen finans/økonomi (regnskap er outsourcet), og den nye rollen vil dermed tre inn i en funksjon med et vidt spenn av oppgaver som må løses. Rollen vil både være involvert i daglig drift og rapportering, delta i arbeid mot investorer/marked, drive business controlling av in- house virksomhet og leverandøroppfølging, bygge struktur, rapportering og prosesser på tvers av selskapet, samt delta i utformingen av de store linjene for hvordan økonomifunksjonen skal rigges for fremtiden og videre vekst. Dette stiller både krav til rollens bredde samt evne til å se helheten og krever samtidig kapasitet og detaljkunnskap til uavhengig ende-til-ende eierskap over egne ansvarsområder.

 

Zaptec ser etter en proaktiv personlighet med gjennomføringsevne og øye for detaljer, som også har evne til å se det overordnede bildet og prioritere deretter. Vi tilbyr en sentral rolle i en organisasjon på en veldig spennende reise, med høyt potensiale for utvikling av både rolle og funksjon.

Finance Manager Zaptec

Ansvar og Oppgaver i rollen
 

 • Oppfølging av operasjonell virksomhet for forbedring og utvikling

 • Drive rapportering mot markedet / eiere i forbindelse med notering

 • Følge opp ekstern regnskapsleverandør og drive intern rapportering

 • Videreutvikle intern styringsmodell, rutiner, prosesser og arbeidsflyt

 • Generelt forbedringsarbeid og rutineutvikling

 • Utvikling av verktøy for analyse og oppfølging (BI-løsning) 

 • Potensielt arbeid med ERP-implementering/design

 • Andre oppgaver etter avtale med CFO

Om arbeidsgiveren 
 

Vi skal forandre verden til det bedre gjennom å skape en mer bærekraftig og elektrisk fremtid.

Zaptec er en ung, norsk teknologibedrift som på kort tid har blitt verdensledende på smarte ladesystemer for elbiler. Vi er markedsledende i Norge på ladestasjoner for borettslag og bedrifter og introduserte i 2019 en ladestasjon til hjemmebruk, Zaptec Home.

I Zaptec ønsker vi å forenkle hverdagen og forbedre miljøet. Våre ingeniører, teknologer og utviklere har som visjon å forandre hvordan vi tenker om strømforbruk, infrastruktur og fornybar energi. Vi har utviklet en unik teknologi som gjør det mulig å lage brukervennlige ladestasjoner som er koblet til skyen, og som kan tilpasses kundens behov – også i fremtiden. 

Vi ønsker å styrke vår organisasjon med faglig dyktige og motiverte medarbeidere som er engasjerte i fremtidsrettet teknologi og løsninger. Zaptec tilbyr utfordrende oppgaver og ønsker medarbeidere som er nysgjerrige, ansvarlige, kvalitetsbevisste og opptatte av kundens behov.

Bli med på å utvikle fremtidens løsninger – til gagn for miljøet!

Noe av det vi kan tilby deg

 • En av Norges mest spennende jobber innen økonomistyring, med betydelig påvirkningskraft i en raskt voksende organisasjon

 • Stort utviklingspotensiale for den rette kandidaten

 • Konkurransedyktige betingelser

 

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Øivind Persen (Rekrutteringspartner) på oivind@kvant.co eller +4747374423 

Vi tror dette er deg

 • Selvdreven og selvstendig

 • Dyktig relasjonsbygger som evner å få med seg organisasjonen / andre medarbeidere

 • Et øye for detaljer og leverer alltid høy kvalitet til rett tid

 • Du motiveres av forbedringer

 • Planmessig og strukturert i din tilnærming

 • Resultatorientert og opptatt av fremdrift

 • Er engasjert, har godt humør og trives i et aktivt og uformelt miljø

 • Ambisiøs og villig til å gi det lille ekstra!

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen Økonomi (M.Sc. el.)

 • God helhetlig forståelse av økonomifunksjonen i et selskap

 • 3-8 års erfaring innen controlling, regnskap eller tilsvarende rolle

 • Sterk systemkompetanse og gode ferdigheter i Excel

 • Erfaring med ulike ERP-systemer samt Power BI eller andre analytiske verktøy

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på Norsk og Engelsk